gitlab-runner常用命令

本文主要讲述如何使用 gitlab-runner cli 命令。

1. 注册 gitlab-runner

1
2
3
4
5
6
## 无人值守模式
gitlab-runner register --name my-runner --url http://gitlab.example.com --registration-token my-registration-token

## 交互式
gitlab-runner register

2. 注销

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

# 取消注册所有附加的注册者
gitlab-runner unregister --all-runners

# 要取消注册特定的runner,首先通过执行gitlab-runner list获取注册者的详细信息
gitlab-runner list
# 再根据信息注销,按注册令牌
gitlab-runner unregister --url http://gitlab.example.com/ --token t0k3n
# 按名字
gitlab-runner unregister --name hj_project

3. 参考文档

gitlab-runner 常用命令

GitLab Runner 命令

作者

鹏叔

发布于

2023-08-21

更新于

2024-07-10

许可协议

评论